аутсорсингът в логистиката

Аутсорсингът в логистиката е практика, при която организация предава определени функции или процеси от своята логистична дейност на външни специализирани фирми или доставчици на услуги. Тази стратегия позволява на компаниите да се фокусират върху своите основни дейности и да осигурят по-ефективно и конкурентоспособно управление на логистичния процес.

В тази статия ще разгледаме значението и предимствата на аутсорсинга в логистиката и как той може да помогне на бизнеса да постигне устойчиво развитие и мобилност.
Големите компании, занимаващи се с производство на масова консумация, започнаха да проявяват интерес към такава услуга. Производителите се сблъскаха с проблема: структурата на корпорациите стана прекалено тромава, а управлението на такива компании стана сложно.С развитието на тенденциите за намаляване на разходите, използването на аутсорсинг излиза извън рамките на само производствените процеси. Предимствата от преминаването на компанията към логистичен аутсорсинг, при правилна реализация в бизнес циклите, стават очевидни: намаляване на общите разходи. Успява се оптимизиране на сложните логистични вериги с използване на ефективни алгоритми за доставки.

Развитие на аутсорсинга в областта на логистиката

За да се реши тази ситуация, беше решено да се раздели производственото и организационното управление. Производствата, които бяха твърде големи за това време, започнаха да се занимават с изцяло отделни задачи чрез лицензии и предоставяне на права на трети компании. Оттогава акцентът беше върху управлението на бизнес процесите.

Собствениците на компаниите получиха възможност да разработват по-ефективни схеми за организация на корпоративните стратегии. В това им помагаше актуалният логистичен аутсорсинг.

Значимостта и популярността на логистичния аутсорсинг

Някои компании продължават да инвестират в развитието на вътрешните си логистични отдели. Това изисква значителни разходи за обучение на персонала и поддръжка на екипа. Въпреки това, повечето предприятия се объркват към услугите на външни компании. Те смятат, че аутсорсингът в сферата на складовата логистика е най-разумното решение за текущите задачи.

Сътрудничеството с външни партньори помага за установяване на логистичните процеси с максимална ефективност и гарантира 100% резултатност на логистичния аутсорсинг. В някои сложни ситуации вътрешният логистичен отдел не винаги успява да се справи самостоятелно. Затова делегирането на логистичните процеси е много популярно сред собствениците на бизнеси.

Аутсорсинг на логистиката: цели и предимства

Аутсорсингът в бизнеса може да се използва за различни цели. Той помага за оптимизиране на разходите за дейността, която не е основна за компанията. Обръщането към външна организация повишава качеството на логистиката. Услугите на аутсорсинга са особено търсени в областта на електронната търговия.
 • Качество и безопасност

  Всички процеси се осигуряват от услугите на доставчика, което гарантира качество и безопасност
  1
 • Свободно време

  Управлението на компанията може да насочи свободното време за качествена организация на ключовата дейност
  2
 • Внимание към клиентите

  По-голямо внимание се обръща към анализа на пазара и нуждите на потребителите
  3
 • Намаление на разходи

  Общо намаление на разходите
  за логистиката
  4
 • По-лесна адаптация

  Компанията се адаптира по-лесно към променящите се условия на пазара
  5
 • Ефективност

  Повишаване на скорост и ефективност
  на ключовите цикли
  6

Аутсорсингът в складската логистика

Мощен инструмент, който следва да се използва за развитие и укрепване на вашия бизнес
Логистичните доставчици са заинтересовани в развитието и повишаването на печалбата на клиентските компании повече, отколкото в собствения си персонал. Това се обяснява с това, че изпълнителите обръщат внимание на детайлите. Аутсорсингът на складската логистика осигурява устойчиво развитие и гъвкавост на вашия бизнес. Пълната отговорност за взетите решения създава задължения и повишава ангажираността с успешното постигане на целите на клиента.

Колко целесъобразно е преминаването
към логистичен аутсорсинг

При реорганизацията на логистичните процеси на компанията, ръководителят трябва да определи кои функции могат да бъдат предоставени на външна организация, а кои е по-добре да останат вътре в компанията. Често най-ефективното решение е комбинирането на собствените логистични ресурси с използването на услуги от аутсорсинг. При взимането на решение трябва да се вземат предвид стратегията и целите на компанията. Във всяко случай, аутсорсингът на складови функции спомага за устойчивото развитие и повишава гъвкавостта на бизнеса.

Развитието на вътрешните ресурси

 • Независимост от външното влияние
 • Възможност за използване на натрупания опит в специализирана област
 • Предоставяне на специализиран сервиз, адаптиран към нуждите на компанията
 • Значително спестяване на средства
 • Възможност за разширяване на бизнеса

При обръщането към услугите на подизпълнител

 • Намаляване на финансовите рискове, тъй като подизпълнителят поема отговорността за изпълнението на операциите
 • Намаляване на разходите за транспорт, включително закупуване на превозни средства, ремонт и заплащане на персонал в транспортния отдел
 • Привлекателно съотношение между цена и качество
 • Значително спестяване на средства
 • Възможност за фокусиране върху основната дейност на компанията, като се освободят ресурси, които преди се изразходвали за логистика

Как да изберем логистичен партньор?

При вземането на решение за необходимите логистични услуги за вашата фирма, трябва да се базирате на вътрешните възможности на компанията. Първо и най-важно, трябва да проанализирате собствените ресурси за организиране на отделните процеси. Важно е да се има предвид стратегията за бизнес развитие и бъдещите перспективи. Ще компанията разширява ли се или ще се концентрира върху специализирана дейност? Колко често ще се извършват доставки на стоки и в какъв обем? Съобразявайки всички тези фактори, ще успеете да вземете обмислено решение относно прехвърлянето на функциите на външен посредник.

Как да изберем надежден посредник и дали е целесъобразно да прехвърлите логистичните функции на фирма-аутсорсър? Определим ключовите критерии за ефективност, които следва да вземем под внимание.

Ценова политика. Критерият за цена определя ползите от преминаването на фирмите към логистичен аутсорсинг. Грешно е да се оценява ефективността на доставчика само по цената на стандартен пакет от услуги. Сериозният оператор никога няма да предлага готови фиксирани цени. Всъщност, е невъзможно да се предвидят всички важни детайли. След изчисленията, "средните" цени могат да се променят нагоре или надолу.

Скорост на изпълнение на поръчките. Професионалният подход към организирането на логистичната дейност предполага спазване на времевите норми за изпълнение на най-разпространените операции.

Точност при обработка на поръчките. В този аспект всеки бизнес решава какъв е приемливото ниво на точност. Разликата може да бъде от 80 до 99%.

Качество на работа. Очакванията на клиента трябва идеално да съвпадат с получения резултат. Добрият оператор се стреми да повиши нивото на удовлетвореност на клиентите, което означава предоставяне на качествено обслужване.

Компанията Ел Ди Плю ЕООД е готова да стане ваш надежден логистичен партньор и да поеме отговорността за превоза на вашите товари. Със своето богато опит и експертиза в областта на превоза и складирането, ние сме подготвени да се ангажираме с вас и да осигурим ефективно управление на вашите товарни потоци.


Свържете се с нас по телефона +359 882 399 929 или да пишете в формата за обратна връзка, за да разберете как можем да ви помогнем да се адаптирате към глобалните логистични тенденции и да постигнете успех във вашия бизнес.

Ние не само се занимаваме с превоз на товари, но и събираме бисквитки, защото нищо не работи без тях..
Ок